El propòsit d’aquest Avís Legal, és informar els usuaris de www.mommn.com, domiciliada a, Cal Bassacs, Parcel·la 10, Nau 4, (Pol. Ind. Can Guinyola), 08680, Gironella la raó social del Responsable del tractament és MOM MUNTATGES I MANTENIMENT, SL de quina és la seva política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal que els seus usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.
MOM MUNTATGES I MANTENIMENT, S.L. posa en el seu coneixement que disposa de les seves dades de caràcter personal especificats en el corresponent registre d’activitats del tractament de l’empresa denominat Gestió d’Usuaris web.
La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment obtingut del mateix titular del tractament en el moment d’emplenar el formulari on-line i acceptar de forma expressa el mateix.
La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb exclusius fins de de poder fer efectiva la sol·licitud d’informació que realitza a través d’aquesta via.
Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i ens associats en els quals s’organitza MOM MUNTATGES I MANTENIMENT, S.L. i no seran cedides a cap tercer excepte en els casos que hi hagi una obligació legal.
En conseqüència, per la signatura d’aquesta autorització es faculta MOM MUNTATGES I MANTENIMENT, S.L. a utilitzar aquestes dades en tots els departaments en els quals aquesta s’organitza.
La negativa a facilitar les dades sol·licitades portarà com a conseqüència la impossibilitat de poder fer efectiva la seva sol·licitud d’informació.
En tot cas, vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en MOM MUNTATGES I MANTENIMENT, S.L. Estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.
Els camps del formulari on-line marcats amb un asterisc són d’obligada cumplimentació per poder fer efectiva la seva sol·licitud d’informació La web www.mommn.com ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que li correspon legalment, per garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueixen el seu fitxer automatitzat. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i per tant no s’està fora de perill de possibles intromissions il·legals i indegudes, que no serien responsabilitat de MOM MUNTATGES I MANTENIMENT, SL, ja que ella ha actuat amb la diligència deguda per a protegir les dades conforme determina la llei. La política de cookies del web www.mommn.com es troba determinada en l’apartat corresponent. La Web www.mommn.com farà tot el possible perquè les seves dades estiguin sempre actualitzades. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular d’ells, per aquest motiu si hi ha alguna modificació de les dades l’usuari de la web els comunicarà al responsable del fitxer, declinant aquesta tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis.
La prestació del servei de portal i les presents condicions d’ús del lloc web es regeixen per la Llei Espanyola. Per a qualsevol discrepància en l’execució, interpretació, compliment d’aquestes condicions, les parts se sotmeten als jutjats i tribunals competents.